Prilika za učestvovanje

Sve u vezi sa širenjem Prem Ravatove poruke odvija se na dobrovoljnoj osnovi. To je poruka koja je dosegnula milione ljudi zahvaljujući Prem Ravatovim govorima uživo, video snimcima tih govora i njihovim emitovanjima putem televizije i interneta, ili njihovom distribuiranju u obliku štampanih materijala. Što je najvažnije, onima koji su istinski zainteresovani za ovu poruku omogućen je način da prodube svoje interesovanje. Ovakva sveobuhvatna promocija Prem Ravatove poruke moguća je zahvaljujući naporu dobrovoljaca koji svoje vreme, sposobnosti i novčana sredstva ulažu u tom smeru.

Ukoliko želite da pomognete u širenje ove poruke, vaša pomoć je dobrodošla. Konkretni načini da pomognete su:

  • Da drugima kažete za postojanje ove mogućnosti i da ih pozovete na neku od prezentacija
  • Da se uključite u širenje poruke Prema Ravata tako što ćete u tu svrhu upotrebiti svoje znanje i sposobnosti, ili tako što ćete sponzorisati neke od aktivnosti Udruženja.

Svoju želju da učestvujete možete saopštiti i preko naše kontakt stranice:

Ukoliko želite da pružite finansijsku pomoć:

  • Da finansijski pomognete Udruženje u različitim vidovima širenja poruke Prema Ravata, vaše dobrovoljne priloge možete uplatiti putem tekućeg računa Udruženja:
    Udruženje građana Lični razvoj, broj računa 160-248983-27
    Preuzmite Model uplatnice.

Unapred zahvaljujemo.