Fondacija Prem Ravat (www.tprf.org) osnovana je sa ciljem da ljudima pruži pomoć u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba, poput potrebe za vodom i hranom, ali i za mirom, koji takođe spade u suštinske ljudske potrebe. Imajući u vidu upravo tu univerzalnu ljudsku potrebu, Fondacija je stvorila inovativni obrazovni program nazvan EDUKACIJOM DO MIRA – engleski – PEACE EDUCATION PROGRAM ili skraćeno PEP.

Osnovni cilj programa je motivisanje učesnika da istraže mogućnost ostvarivanja unutrašnjeg mira putem otkrivanja urođenih kvaliteta, kao što su jasnoća, unutrašnja snaga, razumevanje, svest o sebi.

Ovaj multimedijalni program sastoji se od 10 video prezentacija, odnosno radionica, od kojih se svaka bavi različitom temom. Osnovu njihovog sadržaja čine govori koje je Prem Ravat održao širom sveta, animirani filmovi i video klipovi. Polaznici su podstaknuti na razmišljanje o suštinskim aspektima svakog ljudskog bića, kao i na to da stečene uvide podele sa ostalim učesnicima.

Po završetku programa Edukacijom do mira polaznici bi trebalo da:

  • postanu svesni da je ostvarivanje ličnog mira moguće
  • otkriju svoje unutrašnje kvalitete kao što su razumevanje, unutrašnja snaga i svest o sebi
  • spoznaju svoje urođene vrednosti

Program Edukacijom do mira je prvobitno bio osmišljen za osobe koje borave u kazneno-popravnim ustanovama (trenutno se sa ogromnim uspehom primenjuje u preko 55 zatvora širom sveta), ali se zbog svoje suštinske vrednosti, sveobuhvatnosti i uspešnosti danas primenjuje u širokom spektru društvenih institucija i organizacija: u penzionerskim domovima, kulturnim centrima, univerzitetima, večernjim školama, bolnicama, bibliotekama, udruženjima veterana, kao i u centrima za socijalni rad.

Tokom 2013. godine program je počeo da se radi i kod nas. Prvo na engleskom jeziku (u Američkom kutku u Subotici i Novom Sadu), a od septembra i na srpskom (Gerontološki centar u Subotici).

Ukoliko ste zainteresovani da se program Edukacijom do mira primeni i u vašoj ustanovi, ili ako su vam potrebne dodatne informacije, možete pisati kontakt osobi, Ivani Brašić, na ibrasic@gmail.com.

Pogledajte kratki video o programu EDUKACIJOM DO MIRA.