Jedna sasvim obična kutija u sebi sadrži dijamant neprocenjive vrednosti. Ako ti ne znaš da je u toj kutiji dijamant, možda ćeš postupati prema njoj kao prema bilo kojoj drugoj kutiji: posmatraćeš je i zapaziti njenu boju i veličinu, tako da ćeš reći: “Ništa posebno. Takvih kutija ima mnogo.”

Ali ako znaš da se u toj kutiji nalazi najvredniji dijamant na svetu, odjednom, to više nije neka obična kutija. To je jedna veoma dragocena kutija. I postupaćeš s njom imajući to u vidu…

KUTIJA posebno izdanje ADI magazina
4 strane
Iz govora koji je održao Prem Ravat
Izdavač: Words of Peace Global (WOPG)