ADI magazin broj 11

Oni koji tragaju treba jedno da shvate: želja za mirom dolazi iznutra, kao što i ostvarenje te želje za mirom leži unutra. Potreba za srećom dolazi iznutra, kao što i zadovoljenje te potrebe za srećom leži unutra, ne spolja.

Ako ti sve tražiš spolja, uključujući svoj mir i svoju sreću, razočaraćeš se, jer se oni ne nalaze spolja. Stoga pitanje postaje: da li ti želiš da se okreneš unutra?

ADI magazin broj 11
48 strana
Prem Ravat: Izabrani govori
Izdavač: Words of Peace Global (WOPG)