PCCG-02

Novi PEP programi u Podgorici

Nakon uspešne promocije kroz elektronske medije, tim za organizovanje programa EDUKACIJOM DO MIRA (PEP) u Crnoj Gori, predvođen Karolinom i Jankom Jovićević organizovao je tri PEP programa u toku 2014. godine. Dva su održana u Centru za građansko obrazovanje i jedan u Pedagoškom centru Crne Gore. Nastavljajući aktivnost sa ovim programom i u ovoj godini u februaru se pokreću nove PEP radionice u saradnji sa obe ove institucije.

Centar za građansko obrazovanje – PEP 3

Ovaj program počinje 05.02.2015. i odvijaće se u prostorijama CGO svakog četvrtka u 17:30h i trajaće do 09.04.2015. Kapacitet ovog kursa je 50 osoba. Prijave će se primati dok se ne dostigne ovaj broj. Detalje pogledajte na sajtu CGO ovde.

Pedagoški centar Crne Gore – PEP 2

Radionice će se organizovati svake srede, počev od 04.02.2014. godine sa početkom u 17:30h, u prostorijama Pedagoškog centra Crne Gore. Program traje do 08.04.2015. Ovaj program je namenjen nastavnicima, ali i svim ostalim obrazovnim profilima. Detaljne informacije pogledajte ovde.

Oba programa obuke opet vodi menadžerka PEP-a za Crnu Goru, gospođa Karolina Jovićević, uz obezbeđen konsekutivni prevod na crnogorski jezik.

Najnovije promocije na crnogorskim TV stanicama pogledajte ovde:

CGO-03