pep-razvoj-01

Izuzetan uspeh programa “Edukacijom do mira”

Od uvođenja programa “Edukacijom do mira” (Peace Education Program – skraćeno PEP) u zatvore i kazneno-popravne domove 2007. godine i njegovog predstavljanja raznim slušaocima tokom pet narednih godina, na hiljade ljudi imalo je priliku da u svom životu istraži mogućnost ličnog mira. Sa obzirom na to da je program tražen u celom svetu, nema sumnje u popularnost nastavnog plana sačinjenog od 10 radionica. Ostalo je samo jedno pitanje: da li PEP zaista funkcioniše?

Godine 2012. fondacija TPRF odlučila je da to proveri. Dr Jamshid Damooei, predsednik organizacije Damooei Global Research, angažovan je da uradi procenu efektivnosti ovog programa. Posle dve godine istraživanja, uradjena je studija sa rezultatima.

“Očekivani rezultat bila je mogućnost da ovaj edukativni program postane pokretačka snaga za pozitivnu promenu u našem neposrednom okruženju i konačno u svetu”, kaže dr Damooei, koji je inače i šef katedre za ekonomiju, finansije i računovodstvo na Luteranskom univerzitetu u Kaliforniji. Da bi bio siguran u tačnost, dr Damooei je sproveo preko 350 anketa sa PEP ispitanicima iz celog sveta. Oni su kao učesnici, posle završenog programa, odgovarali kako su se osećali pre i posle pohađanja PEP radionica.

“Od učesnika je traženo da brojčano procene 10 izjava koje odgovaraju temama PEP kurikuluma”, kaže dr Damooei. Od ispitanika je traženo da se izjasne koliko se slažu, na skali 1-5, sa sledećim izjavama pre pohađanja programa i posle pohađanja programa:

pep-stats-sr-01

  • Svestan sam mogućnosti da u svom životu osećam mir.
  • Shvatam da je sposobnost da cenim i uživam moja unutrašnja vrednost.
  • Svestan sam svoje unutrašnje snage koju mogu iskoristiti i koja mi može pomoći u životu.
  • Shvatam da poznavanjem unutrašnje snage i unutrašnjih vrednosti mogu biti svesniji sebe i mogu živeti svesnije.
  • Svestan sam da je jasnost moja unutrašnja vrednost i da će mi ona pomoći u životu.
  • Razumem razliku između verovanja i znanja, iz ličnog iskustva.
  • Razumem da postoji urođeno dostojanstvo u tome što sam živ, bez obzira na moje spoljašnje okolnosti.
  • Razumem da imam slobodu i moć izbora, i da ti svakodnevni izbori utiču na moju dobrobit.
  • Shvatam da je nada moja unutrašnja vrednost koju mogu iskoristiti i koja mi može pomoći u teškim periodima mog života.
  • Razumem da mogu osećati zadovoljstvo bez obzira na to šta se dešava u mom životu.

pep-stats-sr-02

Rezultati:

Dr Damooei navodi da je primećen “ogroman porast u odnosu na mogućnost iskustva mira. Samo je 42% ispitanika navelo da su pre programa smatrali da je moguće doživeti mir. Posle programa skoro 100% ispitanika smatralo je da je mir moguć, a 74% ispitanika sasvim se složilo da postoji mogućnost mira u njihovim životima.”

Od ispitanika koji su pohađali PEP, 98% se složilo ili se sasvim složilo da je sposobnost cenjenja i uživanja jedna od njihovih unutrašnjih vrednosti. A 95% se složilo ili se sasvim složilo da su zahvaljujući PEP radionicama postali svesni da će im jasnost pomoći u životu.

U stvari, u svakoj kategoriji, ogromna većina ispitanika koji su pohađali PEP složili su se sa navedenim izjavama po završetku programa. Pre programa, većina je smatrala da se ne slaže. “To pokazuje izuzetan stepen uspešnosti”, kaže dr Damooei, “u prenošenju poruke mira i njenom pozitivnom uticaju na učesnike.”

Ako želite primerak cele studije evaluacije, možete je tražiti na: pep@tprf.org.